Oferta i cennik

Konsultacja 

Są to pierwsze 2-3 spotkania z psychoterapeutą. Ich celem jest orientacja w sytuacji życiowej zgłaszającej się po pomoc osoby oraz określenie obszaru trudności i problemów, w zakresie których potrzebna jest terapia.

Koszt 120zł za 60 min / 180zł za 90 min


Psychoterapia indywidualna

Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Ich cel określa klient, często we współpracy z terapeutą, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, trudności, ograniczenia. W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych zawierany jest kontrakt terapeuty z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań, a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej.

Terapia krótkoterminowa to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Jasno ustalony jest czas zakończenia. Trwa przeważnie ok. 10 -12 spotkań.

Terapia długoterminowa pozwala na głębszą prace nad sobą, zrozumienie i zmianę mechanizmów kierujących naszym zachowaniem. Trwa od roku do kilku lat.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut – koszt 90zł


Warsztaty i treningi
  • warsztaty rozwojowe – od kilku godzin do 2 dni, ich celem jest poprawa jakości życia i  czerpanie z niego większej satysfakcji. Tematyka obejmuje budowanie relacji z innymi, podstawy dobrej komunikacji, pracę z ciałem, poszerzanie świadomości siebie
  • treningi interpersonalne – kilkudniowe, intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Jego celem jest uświadomienie i zrozumienie swojej specyfiki budowania relacji i komunikacji z innymi, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć, rozwiązywania konfliktów, pogłębienie zaufania do siebie i do innych.
Miejsce, czas oraz odpłatność ustalana jest indywidualnie zgodnie z możliwościami i zapotrzebowaniem.

Kontakt

Przemysław Różański
Gabinet psychoterapii Gestalt


tel. 609-412-607
e-mail: hopis@o2.pl

87-300 Brodnica
ul. Lidzbarska 20

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Administrator serwisu: Brodnica - portal eBrodnica.pl / Redakcja: Brodnica BIZ - firmy, instytucje, organizacje